Ломи – Ломи

Думите Ломи-Ломи означават масаж на хавайски,  поради което много терапевти наричат този вид масаж Хавайски масаж. За да се разбере същността на Ломи-Ломи е необходимо да се вникне в хавайската философия, наречена Хуна (Huna) и как тя е свързана с лечението и масажа.
Хуна допуска, че всичко търси хармония и всичко търси любов. Ето защо и друго алтернативно название на този масаж е „обичащи ръце”. Голяма част от работата на терапевта е да дарява любов, работейки с ръцете и сърцето си.
Хавайците вярват, че енергията тече по нашето тяло  и следвайки мисълта  тя може да бъде блокирана и преобразена в мускулно напрежение. Болестта  се възприема като състояние на напрежение, което води до повишено съпротивление и блокажи на енергийното движение.  Поради това основна цел на масажа Ломи-Ломи е да спомогне за разнасянето на блокажите, като пренасочи  енергията в правилна посока. Така масажът действа на физическо, ментално, емоционално и душевно ниво, като  част от едно цялостно лечение.